Dosbarthu

Mae Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau yn cynnig gwasanaeth dosbarthu cyfanwerthu i'r fasnach lyfrau yng Nghymru. Mae'r adeilad pwrpasol yn cynnwys stoc eang o lyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg o Gymru neu o ddiddordeb Cymreig.

 • Daw hyd at 1,300 o lyfrau newydd Cymraeg a llyfrau Saesneg o Gymru neu o diddordeb Cymreig o'r wasg yn flynyddol. Anelir at stocio pob llyfr posibl sydd o ddiddordeb Cymreig, lle gall cyhoeddwyr gynnig telerau cyfanwerthu. Gall cyhoeddwyr gynnig teitlau i'r Ganolfan Ddosbarthu trwy gysylltu â Phennaeth yr Adran Gwerthu a Marchnata, Helena O'Sullivan:

 • Helena O'Sullivan
  Pennaeth yr Adran Gwerthu a Marchnata
  Cyngor Llyfrau Cymru
  Uned 16 Parc Menter Glanyrafon
  Llanbadarn Fawr
  Aberystwyth
  Ceredigion
  SY23 3AQ
  Ffôn: 01970 624455
  Ffacs: 01970 625506
  E-bost: helena.osullivan@llyfrau.cymru

 • Telerau dosbarthu llyfrau hunangyhoeddwyr yw 55% o bris mân-werthu pob copi ar sail gwerthu a dychwelyd llawn; dylid cyflwyno 30 copi fel stoc gychwynnol a bydd yr anfonebau’n cael eu talu ar ôl 12 mis yn unig. Os ydych yn derbyn y telerau hyn, anfonwch gopi o'ch llyfr a'ch manylion cyswllt at Helena O'Sullivan. Yna, bydd yr Adran yn gwneud penderfyniad a fydd y Cyngor Llyfrau am stocio eich llyfr ai peidio. Os bydd yr Adran yn penderfynu na fydd yn bosib stocio eich llyfr, bydd modd iddo gael ei restru ar wefan www.gwales.com, gan nodi ei fod ar gael gan y cyhoeddwr yn unig.

 • Noder mai dosbarthwyr yn unig yw Cyngor Llyfrau Cymru, ac mai cyfrifoldeb yr awdur / cyhoeddwr yw hyrwyddo a marchnata’r llyfr.

 • Gellir dod o hyd i wybodaeth am yr holl lyfrau a gedwir mewn stoc yn y Ganolfan Ddosbarthu drwy ymweld â safle www.gwales.com.

 • Mae gan dros 800 o siopau gyfrifon yn y Ganolfan Ddosbarthu. Cynigir gwasanaeth dosbarthu diwrnod-wedyn i siopau llyfrau sy'n archebu cyn hanner dydd. Codir tâl cludiant os yw'r archebion yn werth llai na £66.66 net. Gall llyfrwerthwyr gysylltu â'r cyfeiriad isod os ydynt am wneud cais am agor cyfrif.

 • Mae'r Ganolfan Ddosbarthu yn gwasanaethu 350 o gyhoeddwyr. Am restr ddethol o gyhoeddwyr Cymru ewch at wefan Y Fasnach Lyfrau yng Nghymru.

 • Gwerthwyd 602,000 o eitemau yn 2013/14 trwy Ganolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau, gwerth £4.5 miliwn (gros).

 • Mae'r Ganolfan Ddosbarthu yn hunangynhaliol, ac nid yw'n derbyn unrhyw nawdd tuag at ei chynnal trwy'r pwrs cyhoeddus.

 • Dylid cyfeirio pob ymholiad at:

  Arwel Evans (Pennaeth)
  Canolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru,
  Uned 16 Parc Menter Glanyrafon,
  Aberystwyth,
  Ceredigion
  SY23 3AQ.
  Ffôn: 01970 624455
  Ffacs: 01970 625506
  E-bost: canolfan.ddosbarthu@llyfrau.cymru

  Gwales

  Llyfrau o Gymru ar-lein

  gwales.com

  Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

  Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

  Y Fasnach Lyfrau Ar-lein