Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant - Tlws Mary Vaughan Jones 2009

24 Tach 2009

Angharad Tomos, un o awduron plant mwyaf poblogaidd Cymru, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones 2009.

Cyflwynir y wobr arbennig hon gan Gyngor Llyfrau Cymru er cof am Mary Vaughan Jones, a fu farw yn 1983. Fe gyflwynir y tlws bob tair blynedd i berson a roddodd gyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru.

Ganed Angharad Tomos yn Llanwnda, ond mae hi bellach yn byw ym Mhen-y-groes, Gwynedd.

Mae’n awdur toreithiog, ac yn fwyaf adnabyddus fel awdur Cyfres Rwdlan, sydd wedi cyfareddu a swyno miloedd o blant bach er pan gyhoeddwyd y gyfrol gyntaf, sef Rala Rwdins, yn 1983.  Mae’r gyfrol hon eisoes wedi gwerthu ymhell dros 15,000 o gopïau.  Gwnaed rhaglenni teledu a chynhyrchwyd CD-ROMau yn seiliedig ar y gyfres, sydd bellach yn sail i gyfres Darllen Mewn Dim, sef llyfrau darllen ar gyfer ysgolion cynradd.

Enillodd Angharad Tomos Fedal Lenyddiaeth yr Urdd ddwywaith a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith – yn 1991 yn yr Wyddgrug am y nofel Si Hei Lwli ac yn y Bala yn 1997 am y nofel Wele’n Gwawrio.  Enillodd hefyd wobrau Cyngor y Celfyddydau a’r Academi.

Mae eisoes wedi ennill gwobr Tir na n-Og ddwywaith, yn 1986 am Y Llipryn Llwyd (Cyfres Rwdlan) ac yn 1994 am Sothach a Sglyfath (Cyfres Cled).

‘Dyma awdur sy’n llawn haeddu’r wobr,’ meddai Menna Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant y Cyngor Llyfrau.  ‘Mae ei chyfraniad dros y blynyddoedd wedi bod yn un arbennig iawn a’i gwaith wedi ei fwynhau gan filoedd o blant ledled Cymru.’

Bydd y Tlws yn cael ei gyflwyno i Angharad Tomos mewn cyfarfod arbennig a gynhelir yn y flwyddyn newydd.

Ers ei gyflwyno am y tro cyntaf yn 1985, enillwyd y Tlws gan Ifor Owen, Emily Huws, T. Llew Jones, W. J. Jones, Roger Boore, J. Selwyn Lloyd, Elfyn Pritchard a Mair Wynn Hughes.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com