Gwobr Cyfraniad Oes i Elwyn Ioan

6 Mai 2008

I goroni Gŵyl Bedwen Lyfrau Crymych 2008 cyflwynwyd tlws Cyfraniad Oes i'r Diwydiant Cyhoeddi i'r darlunydd a'r awdur Elwyn Ioan.

I goroni Gŵyl Bedwen Lyfrau Crymych 2008 cyflwynwyd tlws Cyfraniad Oes i'r Diwydiant Cyhoeddi i'r darlunydd a'r awdur Elwyn Ioan.

Brodor o Ben y Bont Rhydybeddau yw Elwyn. Ymunodd â Robat Gruffudd i fod yn aelod cyntaf o staff Y Lolfa, ac wedi deunaw mlynedd yno aeth i weithio ar ei liwt ei hun gan wneud gwaith i bob un o brif weisg Cymru o'i stiwdio yn Aberystwyth.

Yn ogystal â dylunio nifer o bosteri trawiadol yn y chwedegau a'r saithdegau, creodd gyfresi poblogaidd i blant fel Cadwgan y Llygoden o'r Lleuad, Ici'r Ddôl a Wali Wmff. Mae wedi cyfrannu yn gyson dros nifer o ddegawdau i gylchgronau fel Lol, Wcw a Chylchgronau'r Urdd ac ymddangosodd sawl cartwn o'i eiddo yn y cylchgrawn dychanol Private Eye. I gloi gŵyl lwyddiannus iawn cyflwynwyd tlws hardd i Elwyn o waith y crefftwr Des Davies gan Aneurin Jones, cadeirydd y panel dyfarnu.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com