Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant: Tlws Mary Vaughan Jones 2015

25 Chwef 2015

Siân Lewis, awdur dros 250 o lyfrau plant a phobl ifanc, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones 2015.

Mae’r tlws yn cael ei gyflwyno gan Gyngor Llyfrau Cymru er cof am yr awdures Mary Vaughan Jones, a fu farw yn 1983. Cyflwynir y tlws bob tair blynedd i berson sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru.

Dwedodd Siân Lewis,  ‘Mae’n hyfryd iawn derbyn tlws sy’n dwyn enw Mary Vaughan Jones. Mae gen i gof clir o gwrdd  â’r awdures yn Aberystwyth pan o’n i’n ferch fach iawn, a chael sgwrs fywiog am lyfrau. Ers hynny mae ei gwaith wedi rhoi oriau o bleser i’n teulu ni.’

Un o ardal Aberystwyth yw Siân Lewis yn wreiddiol. Astudiodd Ffrangeg yng Nghaerdydd cyn dychwelyd i’w bro enedigol, ac ar  ôl cyfnod fel llyfrgellydd, bu’n gweithio i adran gylchgronau’r Urdd cyn mentro fel awdures ar ei liwt ei hun. O fewn cyfnod o ugain mlynedd mae Siân wedi cyhoeddi oddeutu 250 o lyfrau ar gyfer plant a phobl ifanc – yn gyfrolau gwreiddiol ac addasiadau – gan gynnwys nofelau, llyfrau ffeithiol a llyfrau posau yn Gymraeg a Saesneg.

Mae Siân eisoes wedi ennill gwobr Tir na n-Og yn 2003 gyda  Cities in the Sea, llyfr wedi’i seilio ar chwedl hudolus a thrychinebus Cantre’r Gwaelod, ac enillodd yr Earthworm Children’s Book Award yn 1994 am ei nofel i bobl ifanc,  Project Kite, sy’n dilyn hynt a helynt bachgen ifanc wrth iddo geisio amddiffyn nyth barcud coch rhag lladron sydd  â’u bryd ar ddwyn wyau ohono.

‘Hoffwn longyfarch Siân Lewis ar ennill y wobr arwyddocaol hon,’ meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.  ‘Mae Siân eisoes wedi mwynhau gyrfa ragorol, ac mae ei llyfrau, yn Gymraeg a Saesneg, yn gyfarwydd i deuluoedd drwy Gymru gyfan. Rwy’n falch dros ben fod y Cyngor Llyfrau yn cydnabod yr amrywiaeth sydd yng ngwaith Siân, a dylanwad ei llyfrau ar genedlaethau o bobl ifanc, a fydd, maes o law, yn trosglwyddo’r mwynhad o’u darllen i’r genhedlaeth nesaf.’

‘Mae’n bleser gan y Cyngor Llyfrau longyfarch Siân Lewis ar dderbyn yr anrhydedd hon, a hithau’n awdur mor llwyddiannus sydd wedi cyhoeddi dros 250 o gyfrolau Cymraeg a Saesneg,’ meddai Elwyn Jones, Prif Weithredwr y Cyngor.  ‘Mae ei chyfraniad arbennig i’r maes hwn yng Nghymru dros yr ugain mlynedd diwethaf wedi sbarduno cenedlaethau o blant a phobl ifanc i fwynhau darllen a throi at lyfrau. Boed yn gyfrolau ffeithiol neu ffuglen, Cymraeg neu Saesneg, mae gwaith Siân o’r safon uchaf bob amser. Mae derbyn Tlws Mary Vaughan Jones  – yr anrhydedd uchaf ym maes llyfrau plant yng Nghymru – yn arwydd o safon ei gwaith a’i chyfraniad clodwiw.’

Cyflwynir Tlws Mary Vaughan Jones 2015 i Siân Lewis mewn seremoni arbennig a gynhelir yn Ysgol Gynradd Llanilar ar Nos Fercher 29 Ebrill. Mae’r tlws arian yn portreadu cymeriad o lyfrau’r ddiweddar Mary Vaughan Jones megis Sali Mali a Tomos Caradog ac wedi’i gynllunio’n bwrpasol i’r achlysur gan Rhiannon, Canolfan Aur Cymru.

Ers ei gyflwyno am y tro cyntaf yn 1985, enillwyd Tlws Mary Vaughan Jones gan Ifor Owen, Emily Huws, T. Llew Jones, W. J. Jones, Roger Boore, J. Selwyn Lloyd, Elfyn Pritchard, Mair Wynn Hughes, Angharad Tomos a Jac Jones.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com