Nofel yn bachu slot Llyfr y Mis a Book of the Month am y tro cynta!

24 Mai 2016

Am y tro cyntaf erioed bydd nofel gan awdures newydd yn bachu slot  Llyfr y Mis  a  Book of the Month  y Cyngor Llyfrau.

Am y tro cyntaf erioed bydd nofel gan awdures newydd yn bachu slot Llyfr y Mis a Book of the Month y Cyngor Llyfrau. Mae  Pigeon  gan Alys Conran, ynghyd ag addasiad Cymraeg o'r un nofel, yn Llyfr y Mis a hefyd yn Book of the Month ar gyfer Mehefin. Bydd y ddwy nofel ar werth mewn siopau llyfrau annibynnol ledled Cymru.

"Rydym wrth ein boddau fod y ddau lyfr wedi cael eu dewis ar y cyd i fod yn Llyfr y Mis a Book of the Month," meddai Richard Davies o wasg Parthian, Aberteifi.

"Mae Alys yn awdur newydd sydd â thalent arbennig ac rydym yn falch iawn fod y Cyngor Llyfrau a'r siopau llyfrau yn gallu rhoi sylw iddi."

Awdures dalentog arall, Sian Northey, sydd wedi cyfieithu'r gyfrol i'r Gymraeg. Stori am gyfeillgarwch plant, a'r bygythiadau i'r cyfeillgarwch hwnnw, yw Pijin. Mae'n drasiedi rymus sydd ar adegau'n eithriadol o ddoniol.

Meddai Helena O'Sullivan, Pennaeth adran Gwerthu a Marchnata'r Cyngor: "Mae'n bleser cyhoeddi taw  Pijin  a  Pigeon  yw Llyfr y Mis a Book of the Month ar gyfer mis Mehefin. Yn rhyfedd iawn, mae dau lyfr arall yn gwneud y dwbwl y mis yma! Mae Ewro 2016 yn Llyfr y Mis i Blant a hefyd yn WHSmith Book of the Month, ac Enwau Tafarnau Cymru a Welsh Pub Names yn Llyfrau'r Mis yn Waterstones."

Mae  Pijin  a  Pigeon  (£8.99 yr un, Parthian),  Enwau Tafarnau Cymru  a  Welsh Pub Names  (£5. 95 yr un, Gwasg Carreg Gwalch), ynghyd ag  Ewro 2016  (£4.99, Y Lolfa) ar gael yn eich siop lyfrau leol neu ar gwales.com

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com