Academi Pêl-droed

22 Gorff 2016

Yn dilyn llwyddiant anhygoel tîm Pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016, dyma ddwy gyfrol berffaith i fechgyn a merched rhwng wyth ac unarddeg oed sy'n dwlu ar bêl-droed.

Yn dilyn llwyddiant anhygoel tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016, dyma ddwy gyfrol berffaith i fechgyn a merched rhwng wyth ac unarddeg oed sy'n dwlu arbêl-droed.

Addasiadau Mari George o ddau lyfr cyntaf cyfres boblogaidd Football Academy gan Tom Palmer yw  Academi Pêl-droed: Gyda'n Gilydd  ac  Academi Pêl-droed: Taro 'Nôl.

Yn y cyntaf, mae Gwilym Richards yn caru pêl-droed ac yn breuddwydio am gael bod yn chwaraewr proffesiynol ond mae'n poeni am ei daldra  –  beth os yw'n rhy fyr i chwarae? Diwrnod y treialon i dîm dan ddeuddeg Caerdydd mae Gwilym ar dân a hyd yn oed yn sgorio gôl  –  ond a fydd hyn yn ddigon? Y cyfan sydd ar ei feddwl yw gwisgo crysCaerdydd ac ymuno â'r tîm.

Yn yr ail, dydy Yunis Khan ddim yn gallu credu mai fe yw prif sgoriwr Academi Caerdydd. Amser gorau ei fywyd? Na. Bob tro mae'n sgorio ac yn edrych tuag at yr ystlys mae rhywun ar goll. Ei dad. Mae tad Yunis eisiau iddo roi'r gorau i'r pêl-droed a gweithio'n galed yn yr ysgol. All Yunis ddarbwyllo ei dad y gall wneud y ddau beth neu a fydd rhaid iddo dynnu ei 'sgidie pêl-droed am byth?

Mae Mari George yn awdures ac yn fardd profiadol. Mae hi eisoes wedi cyhoeddi ambell nofel wreiddiol i blant, yn cynnwys  Cyfres Strach: Cysgodion Cwm Mabon, ac yn perfformio’i gwaith yn gyson ar Talwrn y Beirdd ac mewn ambell Stomp. Fel mam i ddau o fechgyn roedd hi'n awyddus iawn i ddechrau ar y gwaith o addasu'r gyfres hon ac wrth addasu mae Mari wedi sicrhau bod cefndir Cymreig iawn i'r gyfres.

Dechreuwyd hysbysebu'r gyfres hon yn Eisteddfod yr Urdd drwy roi siart wal Ewro 2016 am ddim i blant (ac ambell oedolyn!) oedd yn ymweld  â stondin Gwasg Gomer.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com