Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

DIWEDDARIAD - Siopau llyfrau yn cael ail agor eu drysau ers 9 Tachwedd 2020 - 11 Tach 2020

Yn dilyn y cyfnod clo byr, mae drysau siopau llyfrau Cymru wedi cael ailagor ers dydd Llun 9 Tachwedd 2020 gyda mesurau arbennig yn eu lle er mwyn sicrhau gofod diogel ar gyfer cwsmeriaid

Troi dalen newydd i gefnogi iechyd meddwl plant - 14 Hyd 2020

Mae cynllun newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu plant i ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl a'u lles drwy ddarllen.

Cyhoeddi cyfrolau newydd yn sgil cynnal cyrsiau ysgrifennu a darlunio - 8 Hyd 2020

Mae cyrsiau i ddatblygu awduron a darlunwyr newydd, a drefnwyd ar y cyd gan Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru, yn dechrau dwyn ffrwyth.

DIWEDDARIAD - Siopau Llyfrau Lleol sydd ar agor a/neu yn Gwerthu Ar-lein - 5 Hyd 2020

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo ddechrau cael eu codi, mae siopau llyfrau wedi bod yn dechrau ailagor eu drysau ers dydd Llun 22 Mehefin 2020. Mae nifer yn parhau i werthu arlein hefyd, gan gynnig gwasanaeth clicio a chasglu, danfon yn lleol neu drwy’r post.

Teyrnged i Emyr Humphreys 1919–2020 - 1 Hyd 2020

Bu farw un o brif lenorion Cymru, yr awdur a’r bardd Emyr Humphreys, ar ddydd Mercher, 30 Medi 2020. Yn 101 oed, bu’n cyhoeddi ei waith dros gyfnod o saith degawd. Dyma deyrnged Cadeirydd y Cyngor Llyfrau, yr Athro M. Wynn Thomas, i’r gŵr a oedd yn gyfaill agos iddo ac yn un o Lywyddion Anrhydeddus Cyfeillion y Cyngor Llyfrau.

Syniad Seran Dolma am nofel i oedolion ifanc yn cipio gwobr y Cyfeillion - 29 Medi 2020

Seran Dolma o Benrhyndeudraeth yw enillydd cystadleuaeth ar gyfer syniadau am nofelau Cymraeg i oedolion ifanc a drefnwyd gan Gyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru.

Haf o Ddarllen i Blant a Phobl Ifanc Ceredigion - 24 Gorff 2020

Mae’r cyntaf o gant o becynnau o lyfrau darllen am ddim wedi cael eu hanfon at deuluoedd yng Ngheredigion yr wythnos hon.

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2020 heddiw - 17 Gorff 2020

Heddiw, bydd Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei lansio gan y Gweinidog Addysg a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Gwobrau Tir na n-Og 2020 i Byw yn fy Nghroen a Pobol Drws Nesaf - 10 Gorff 2020

Llyfrau’n ymdrin â rhai o bynciau mawr y dydd sydd wedi cipio Gwobrau Tir na n-Og 2020 am lenyddiaeth plant a phobl ifanc yn Gymraeg.

Storm Hound yn cipio gwobr Saesneg Tir na n-Og 2020 - 3 Gorff 2020

Yr awdur Claire Fayers yw enillydd gwobr Saesneg Tir na n-Og 2020 am ei stori antur ffantasïol sy’n cyfuno chwedloniaeth Nordig a Chymreig.

Page 1 of 89
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein