Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 - 15 Awst 2018

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod eu cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. Mae'r cynlluniau hyn yn agored i awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd ac awduron profiadol fel ei gilydd.

Medal Ryddiaith 2018 - 8 Awst 2018

Medal Ryddiaith 2018

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018 yw Manon Steffan Ros am ei nofel, 'Llyfr Glas Nebo'.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 - 7 Awst 2018

Gwobr Goffa Daniel Owen 2018

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 yw Mari Williams am ei nofel,  Ysbryd yr Oes.

Wynne Evans yn lansio'i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd - 17 Gorff 2018

Wynne Evans yn lansio'i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd

Bydd digwyddiad hwyliog yng nghwmni'r canwr enwog, Wynne Evans, yn cael ei gynnal ar lwyfan CFfI Cymru ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd, ddydd Iau, 26 Gorffennaf, i ddechrau am 13.30.

Sialens Ddarllen yr Haf 2018 - 16 Gorff 2018

Sialens Ddarllen yr Haf 2018

Digonedd o Ddireidi yn Llyfrgell Ganolog Merthyr wrth i'r Gweinidog dros Addysg lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2018.

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon? - 9 Gorff 2018

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon?

Mewn ymateb i rai o argymhellion yr  Adolygiad o Lyfrau Cymraeg ar gyfer Plant ac Oedolion Ifanc  gan Dr Siwan Rosser (Prifysgol Caerdydd), a gyhoeddwyd yr hydref diwethaf, mae Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau gyda'r ymgyrch #gorauorgoreuon yn ystod Gŵyl Arall yng Nghaernarfon eleni.

Goronwy Wynne yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 - 27 Mehef 2018

Goronwy Wynne yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 gyda'i "ffrwyth llafur oes",  Blodau Cymru - Byd y Planhigion.

Gŵyl Llenyddiaeth Penarth - 26 Mehef 2018

Gŵyl Llenyddiaeth Penarth

Bydd seithfed Gŵyl flynyddol Llenyddol Penarth yn cael ei gynnal gyda Griffin Books dros benwythnos y 6ed a'r 8fed o Orffennaf.

Diwrnod o ddathlu i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru - 18 Mehef 2018

Diwrnod o ddathlu i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 13 a 14 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Disgyblion yn serennu yng Nghystadlaethau Darllen Cenedlaethol - 6 Mehef 2018

Disgyblion yn serennu yng Nghystadlaethau Darllen Cenedlaethol

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Sant Baruc, Bro Morgannwg, eu coroni'n Bencampwyr 2018 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.

Page 1 of 81
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein