Amcanion

Mae llawer o waith y Cyngor Llyfrau'n ymwneud â darparu gwasanaethau sylfaenol i'r fasnach gyhoeddi. Dyma'r prif swyddogaethau craidd:

 • Hybu diddordeb mewn llyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg o ddiddordeb i Gymru, ynghyd â deunydd cyffelyb arall, trwy ddarparu gwybodaeth a thrwy raglen lawn o weithgarwch.

 • Hybu'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru trwy ddarparu rhychwant o wasanaethau a thrwy gydgysylltu buddiannau awduron, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr a llyfrgelloedd.

 • Cynorthwyo a chefnogi awduron trwy ddarparu gwasanaethau a thrwy ddyfarnu grantiau/comisiynau a sianelir trwy gyhoeddwyr.

 • Dosbarthu grantiau i gynorthwyo cyhoeddi deunydd o ansawdd yn y Gymraeg a'r Saesneg gan sicrhau bod y cynnyrch ar gael yn eang.

Mae'r prif amcanion yn codi o'r swyddogaethau craidd uchod:

 • Darparu gwybodaeth am lyfrau a deunydd perthnasol arall trwy gyhoeddi rhestrau, taflenni, catalogau a chylchgronau, a gwneud hynny yn y dulliau mwyaf priodol, ar bapur neu'n electronig.

 • Trefnu cynlluniau a gweithgarwch i hybu diddordeb mewn llyfrau ac mewn darllen ac i fod yn gefn i ymdrechion cyhoeddwyr i hybu teitlau unigol.

 • Hybu diddordeb mewn llyfrau plant trwy gyfrwng arddangosfeydd a thrwy raglen lawn o weithgarwch.

 • Darparu gwasanaeth golygu a dylunio prydlon ac o safon uchel i gyhoeddwyr Cymru.

 • Darparu gwasanaeth cyfanwerthu llyfrau a deunydd perthnasol ar ran y fasnach lyfrau yng Nghymru.

 • Trefnu gwasanaethau i lyfrgelloedd.

 • Darparu gwasanaethau a grantiau i awduron.

 • Dosbarthu'r Grantiau Cyhoeddi i hybu cyhoeddi llyfrau a chylchgronau i blant ac oedolion ynghyd â deunyddiau perthnasol eraill.

 • Sicrhau rheolaeth weinyddol ac ariannol effeithiol ac effeithlon.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein