Manylion Cyfarfodydd

CYFARFOD BLYNYDDOL

Gwahoddir y cyhoedd i fynychu ei Gyfarfod Blynyddol ar ddydd Gwener,
12 Gorffennaf am 2.00 o'r gloch yng Nghastell Brychan, Aberystwyth. Os ydych yn bwriadu bod yn bresennol, cysylltwch â ni ymlaen llaw er mwyn i ni fedru darparu seddau, ac offer cyfieithu os bydd angen.

Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB
T 01970 624151 e castellbrychan@llyfrau.cymru

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein