Ffeithiau

Dyma rai ystadegau ynglŷn â gweithgarwch 2016/17:

GWERTHIANT

Gwerthwyd 520,916 o eitemau yn 2016/17 trwy Ganolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau, gwerth £3.9 miliwn (gros).

Dosbarthwyd y cynnyrch i dros 800 o leoedd ar ran 350 o gyhoeddwyr.

GWASANAETHAU GOLYGU

Rhoddodd yr Adran Olygyddol wasanaeth i 147 o lawysgrifau yn ystod y flwyddyn gan 15 o gyhoeddwyr.

GWASANAETHAU DYLUNIO

Rhoddodd yr Adran Ddylunio wasanaeth i 105 o deitlau gan 12 o gyhoeddwyr.

GWASANAETHAU I YSGOLION

Cynllun Ysgolion
Ymwelodd tri Swyddog Ysgolion y Cyngor â 393 o ysgolion gan gasglu archebion am lyfrau a deunydd addysgol gwerth £380,002.

CYNLLUN YMESTYN

Trwy gymorth y Cynllun Ymestyn, trefnodd llyfrwerthwyr 335 o achlysuron gwerthu ychwanegol, lle gwerthwyd gwerth £140,383 o lyfrau.

DOSBARTHU GRANTIAU CYHOEDDI

Dosbarthodd y Cyngor gyfanswm o £1,633,550 tuag at gyhoeddi llyfrau a chylchgronau Cymraeg a deunydd arall, gan gynnwys gêmau a deunydd electronig (megis e-lyfrau) ynghyd â'r gwasanaeth newyddion ar-lein (gweler isod). Rhoddwyd grantiau i 228 o lyfrau ac 15 o gylchgronau. Gwariwyd cyfanswm o £297,797 ar daliadau i awduron a darlunwyr a £25,976 ar grantiau i lyfrwerthwyr.

Rhoddwyd grant o £200,000 i Golwg Newydd i barhau'r gwasanaeth newyddion ar-lein, Golwg 360.

Dosbarthwyd £665,450 tuag at gyhoeddi llyfrau a chylchgronau Saesneg; cefnogwyd 74 o lyfrau, 5 cylchgrawn gyda'r Grant Llenyddiaeth. Yn ogystal cyhoeddwyd 15 llyfr a oedd wedi derbyn blaendal awdur, a dosbarthwyd 21 grant marchnata.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein