Amdanom Ni

Mae'r Cyngor Llyfrau'n gorff cenedlaethol a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac yn ganolbwynt i'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae'n darparu nifer o wasanaethau arbenigol (ym meysydd golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu) gyda golwg ar wella safonau cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae hefyd yn dosbarthu grantiau i gyhoeddwyr. Mae'n ymwneud llawer â hybu darllen a llythrennedd.

Mae'r Cyngor Llyfrau yn gorff unigryw a dyfodd mewn modd organig i ymateb i anghenion arbennig Cymru. Nid oes unrhyw gorff cyffelyb ac mae'n cyfuno swyddogaethau nifer o sefydliadau gwahanol yng ngwledydd Prydain.

Y mae gan y Cyngor Llyfrau staff o 48, y rhan fwyaf ohonynt yn gweithio mewn Adrannau arbenigol sy'n cynnig gwasanaethau i'r fasnach gyhoeddi. Yr Adran fwyaf yw'r Ganolfan Ddosbarthu sy'n cynnig gwasanaeth cyfanwerthu i gyhoeddwyr a llyfrwerthwyr. Yn wahanol i weddill gwaith y Cyngor, y mae'r Ganolfan hon yn hunangynhaliol ac nid yw'n derbyn unrhyw gymorth o'r pwrs cyhoeddus. Mae gan y Cyngor hefyd Adran Grantiau , sy'n gyfrifol am ddosbarthu grantiau i gynorthwyo cyhoeddi llyfrau, cylchgronau a deunydd perthnasol arall yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae pencadlys y Cyngor Llyfrau yng Nghastell Brychan, Aberystwyth. Lleolir y Ganolfan Ddosbarthu ym Mharc Menter Glanyrafon, ar gyrion y dref.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein