Swyddi Gwag

CYNORTHWYYDD PARHAOL YN Y GANOLFAN DDOSBARTHU
Mae'r Cyngor Llyfrau yn awyddus i benodi person sydd â sgiliau addas i weithio mewn warws brysur yn y Ganolfan Ddosbarthu ym Mharc Busnes Glanyrafon, Llanbadarn Fawr. Mae angen casglu a phacio archebion, yn ogystal â delio â chwsmeriaid drwyg gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r gallu i yrru yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Telir cyflog ar raddfa 1–4 (£9.00–£9.55 yr awr) Llywodraeth Leol (a chynigir pensiwn Llywodraeth Leol).

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais, cysylltwch â'r Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberysytwyth, Ceredigion SY23 2JB
T 01970 624151 E menai.williams@llyfrau.cymru

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 11 Medi 2019
AELODAU O BANELAU YMGYNGHOROL
Y mae nifer cyfyngedig o leoedd gwag ar y Panelau canlynol ar hyn o bryd:
- Panel Grantiau Cyhoeddi (Cymraeg)
- Panel Grantiau Cyhoeddi (Saesneg)

Ceir manylion pellach gan: Y Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau yw 20 Medi 2019.
GWAITH ACHLYSUROL
Mae'r Cyngor Llyfrau'n awyddus i greu rhestr o bobl a fyddai'n barod i ymgymryd â gwaith achlysurol o bryd i'w gilydd. Byddai'r gwaith yn cynnwys coladu a phacio taflenni yn bennaf. Bydd y gwaith wedi ei leoli yn Aberystwyth.

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith, cysylltwch â’r Cyngor Llyfrau trwy e-bost at castellbrychan@llyfrau.cymru neu drwy lythyr. Bydd y rhestr yn cael ei chadw ar agor ac yn cael ei diwygio’n flynyddol.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein