Bedwen Lyfrau 2014

Bedwen Lyfrau 2014 will be held at Nant Gwrtheyrn, on Saturday 3 May, 2014.

Bedwen Lyfrau Nant Gwrtheyrn 2014

Dydd Sadwrn 3 Mai, 2014

Stondin blanhigion Tyddyn Sachau a siop lyfrau Llên Llyn
Sali Mali, Sam Tân a Peppa Pinc yn crwydro.

Digwyddiadau i Blant

11.00 Cadw’n heini gyda Heini (Atebol) (hyd at 9 oed)

11.30 Dewch i gwrdd â Nel: Darllen stori a direidi gyda Meleri Wyn James, awdur Na, Nel!

12.00 Dewch â’ch Deinosor i’r Fedwen! Sesiwn yn llawn o sbri gyda llu o ddeinosoriaid (plant cynradd) yng nghwmni Gwion Hallam a Llion Iwan, dau o awduron Trysorfa Deinosoriaid (Gomer) .

12.30 Cadw’n heini gyda Heini (Atebol) (hyd at 9 oed)

1.00 Egwyl i ginio

2.00 – 4.00 Gweithdai natur a gwyddoniaeth gan gynnwys sesiynau Waw Gwyddoniaeth (Rily) gyda’r gwyddonydd cyffrous Robyn Wheldon-Williams, cyfres Am Dro (Darllen Mewn Dim, Lolfa), Nansi a Nel (CAA), Adnabod Coed a Blodau (Lolfa). Dewch i roi cynnig ar arbrofi! Rhywbeth i blant o bob oed.

Bwrdd lliwio drwy’r dydd

Digwyddiadau i Oedolion

10.30 Yr ardd ym mis Mai: Lansio Tyddyn Sachau – Tyddyn y Blodau (Gwalch) ynghyd â sesiwn holi gyda’r garddwr Medwyn Williams, a stondin blanhigion.

11.00 Llyn mewn Llyfrau: atgofion am gymeriadau mawr Llyn: Harri Parri, awdur O’r Un Brethyn (Bwthyn) a Pen Llyn Harri Parri, yn cyflwyno a rhai o awduron Pobl Olaf Enlli (Carreg Gwalch) a Cofio R.S. (Bwthyn)

12.00 Nofelau i’r arddegau: Alun Jones yn holi Casia Wiliam, Esyllt Maelor, a Guto Dafydd am eu nofelau diweddaraf a’r broses o ysgrifennu i’r arddegau. (Lolfa)

1.00 Anrhegu Alwyn Elis – Gwobr y Fedwen am Gyfraniad Oes (ac egwyl i ginio)

2.00 Dangos ffilm Pysgotwyr Llyn a lansio Cynefin Glan y Môr, Bethan Wyn Jones, gyda thaith gerdded natur os yw’r tywydd yn caniatâu (Gwalch).

3.00 Lansio Tri: cyfle i gael blas ar gyfrolau newydd o’r wasg
Llyr Gwyn Lewis: Storm ar Wyneb yr Haul (Barddas)
Jerry Hunter: Ebargofiant (Lolfa)
Marlyn Samuel: Milionêrs (Bwthyn)

4.30 Dathlu bywyd Iwan Llwyd: yng nghwmni Twm Morys, Guto Dafydd, Myrddin ap Dafydd a Geraint Lovgreen a’i fand; cyhoeddir cyfrol Awen Iwan (gol. Twm Morys) yn fuan gan Gyhoeddiadau Barddas.

Gwales

Books from Wales on-line

gwales.com

Welsh Book Trade Info

The Welsh Books Council's information resource for the book trade.

Welsh Book Trade Info